Muz üreticileri sanayi desteği istiyor

25 Aralık 2023 Pazartesi 19:42

Yerli muzun adresi Mersin’de büyüyen muz üretimi fazlası vermeye başlarken üreticinin önünü açılması için sanayi desteği çağrısı gündeme geldi. Üreticiler, iktidara; “Katma değeri yüksek ürün ürettiğimiz zaman ihracatın da önü açılacaktır” diye seslendi.

Haber Merkezi

 

Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Anamur Bozyazı Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuna ve Anamur Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Çevik, yayınladıkları ortak bildiri ile muz için sanayi desteği çağrısı yaptı.

Ortak açıklamada, muzun ülkemiz ve bölgemiz için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek, “İklim şartlarından dolayı tropik bir tarım ürünü olması sebebiyle; ağırlıklı olarak Anamur ve çevresinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. İthalatta gümrük vergisi ile korumacılık yapılan muz üretiminde son 20 yılda önemli artışlar yaşanmış ve üretim alanı genişlemiştir. 1999 yılında sadece 34.000 ton olan üretim 2022 yılında 29 katın üzerinde bir artışla 997 bin 244 tona ulaşmıştır. Bu rakam, ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek büyüklüktedir.

 

LİBERALİZMİN SİMGESİ DENİLEN MUZ, TÜRK ÇİFTÇİSİNİN UMUT IŞIĞI HALİNE GELDİ

Sayın Turgut Özal’a giden Anamur heyeti muzla ilgili talebini ilettiğinde Sayın Özal ‘Muz liberalizmin simgesidir’ demişti. O dönemde bölgemizin yetiştirdiği önemli değerlerden olan sayın Mustafa Sever, ithalat genel müdürlüğünde uzman olarak görev yapmaktaydı. Elindeki kısıtlı yetkiye rağmen sayın Mustafa Sever’in müsbet çabaları sayesinde liberalizmin simgesi denilen muzu, tekrar Türk çiftçisinin umut ışığı haline getirmiştir. Bu girişimlerin sonucu olarak yüzde 145,8 gümrük vergisi uygulamaya başlanmıştır.

 

MUZ ÜRETİMİ ARTTI, İTHALAT YÜKÜN AZALDI

1990’lı yıllar da muz tüketimi, ülkemizde kişi başına 1 kg altında iken şu anda 12-13 kg’mı bulmuştur. Bu sayede, üretimimiz artarken aynı zamanda tüketimimizde artmış. Bu artışlar üretim ve tüketimde aynı toprağın evladı olan Türk çiftçisi ve Türk milleti kazanırken, yerli ve milli sermayede ciddi ölçüde ithalat yükünden kurtularak rahatlamıştır…

1999 yılında açık muz ve örtü altı muz üretimi neredeyse yarı yarıya iken son yıllarda, örtü altı muz yetiştiriciliğinin artmasıyla beraber 2019 yılında toplam muz üretiminde, örtü altı üretimin yüzde 77,48'e çıktığını görmekteyiz.

Muzda artan üretim neticesinde 2001 yılında yeterlilik derecesi yüzde 48,4'den, 2019 yılında yüzde 77,48'e, günümüzde yüzde 100’e ulaşmıştır.

 

‘SERMAYE ŞİRKETLERİ’ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yeni üretim alanlarında, yüksek yatırımlarla beraber gelen örtü altı muz plantasyonlarının tesisiyle, tropik bir meyve olan muzun, yetiştirme teknikleriyle ilgili yayım ve danışmanlık hizmetlerindeki altyapı yetersizliği, gerek üretici  gerekse farklı meslek gruplarından gelen yatırımcıların muza yatırım yapmaları, tarıma sermaye transferi açısından olumlu ancak olası riskler karşısında, tarım dışı sektörlerden gelen ‘Sermaye şirketleri’ dediğimiz bu yatırımcıların tutum ve davranışlarının belirsizliği muz üretiminde sürdürülebilirlik üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.

 

MUZ ÜRETİMİ İŞTİH KABARTTI

Muz üretiminin rantabıl oluşu, bazı sermaye şirketlerinin iştahını kabartmıştır. Kontrolsüz verilen hibe destekleri küçük aile işletmelerini, sermaye karşısında zor durumda bırakmıştır. Böylelikle büyüyen muz üretimi, üretim fazlası vermeye başlamıştır. Muz, dünyada sadece taze sofralık olarak tüketilmiyor. Donmuş muz, kurutulmuş muz ve muz unu olarak da tüketilmektedir. Muz üreticisinin önünü açmamız için muzun sanayisine de destek verilmelidir. Katma değeri yüksek ürün ürettiğimiz zaman ihracatın da önü açılacaktır.

 

ACİLEN MUZDA HAVZA ÇALIŞMASI BAŞLATILMALI

Şu anda muz seralarının yapımında sübvansiyonlu kredi verilmiyor. Acilen muzda havza çalışması başlatılmalı muz üretiminde rantabıl olan yerlere sübvansiyonlu krediler ve bakım kredileri arttırılarak, sermaye şirketlerine değil, küçük aile işletmesi dediğimiz çiftçiye tekrar verilmeli. Hal kayıt sistemine, coğrafi işareti olarak alınan Anamur muzu şeklinde işlenmeli. Diğer bölgelerde üretilen muza ‘’Yerli Anamur Muzu’’ yazılmamalıdır. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası, Anamur-Bozyazı Ticaret Odası ve Anamur Hal Komisyoncular Derneği olarak 

Bir süredir siyaset ve bürokrasiden uzak kalan sayın Mustafa Sever’in yokluğunda, bölgemiz tarımı başta olmak üzere Muz üretimi son 3 yıldır sıkıntılı bir sürece girmiştir. İthalat Genel Müdürlüğü ve Ekonomi Bakan Yardımcılığı gibi kritik görevlerde bulunan sayın Mustafa Sever’in tekrar siyasete dönmesi muz üreticilerinin umut ışığı olmuştur.

 

“MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNE SAHİP ÇIKALIM”

Bölgemiz tarımı ve muz üretimine göstermiş olduğu kalpten gelen ilgi ve alakadan dolayı şahsımız, kurumlarımız ve tüm üreticilerimiz adına kendisine teşekkür ederiz. Muz yetiştiriciliği, bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine ivme kazandıracak en önemli materyaldir. Bundan sonra da hedefimiz; hükümetimizin destekleriyle; milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları ve basınımızla birlikte işbirliği ve eşgüdüm içinde muz yetiştiriciliğine sahip çıkmak ve bölgemizi her alanda daha da ileriye taşımak olacaktır” denildi.